صفحه اصلی
معرفی سازمان
قوانین ودستور العملها
همایش و باز آموزی
ارتباط با ما
ارتباط با ما
آدرس سازمان خرم آباد.بلوار ولیعصر(عج).بعد از سی متری.روبروی بانک ملت
شماره تماس معاونت انتظامی 33221341
شماره تماس صدور پروانه و دبیرخانه 33221342
شماره تماس شورای حل اختلاف 33221343
فاکس 33221345
آدرس سایت www.luimc.ir
کد پستی 6816887577